Gezondere werknemers
Gezondheid

5 manieren om voor de gezondheid van jouw werknemer te zorgen

De gezondheid van de werknemer is een van de variabelen die het meest van invloed zijn op de resultaten van een onderneming, aangezien zij bepalend is voor het productievermogen, de betrokkenheid, de loyaliteit en de prestaties van de werknemers.

Hoe vollediger en vollediger de zorg voor de gezondheid van de werknemers is, des te meer kansen heeft het bedrijf om het maximale potentieel uit zijn menselijk kapitaal te halen. Bovendien worden met dit soort initiatieven ook de kosten gedrukt van ziekteverzuim, absenteïsme en onproductieve uren ten gevolge van gezondheidsproblemen.

Je kunt verder gaan dan het gezondheidsplan en gedifferentieerde voordelen aanbieden om de gezondheid van de werknemers in jouw bedrijf te bevorderen. Kijk welke in de lift zitten:

1. Het kwalificeren van de leiders

Wanneer het bedrijf een werknemer bevordert tot een leidinggevende functie, verliest het vaak een uitstekende technicus, die zou kunnen worden ingedeeld in rang tien, en krijgt het een manager in rang één.

Dit betekent dat deze beroepsbeoefenaar aanvankelijk blijk kan geven van een gebrek aan bekwaamheid om zijn functie uit te oefenen, en onder zijn bevel een groep apathische, ongemotiveerde mensen creëert, of, in een ander extreem, mensen die boos zijn en walgen van het gebrek aan bekwaamheid van het leiderschap. We verliezen aan levenskwaliteit en productiviteit.

2. Feedback geven

Mensen willen professioneel groeien en in dit opzicht is de voortdurende feedback essentieel en dient als leidraad om de werknemer te laten zien of hij al dan niet op de goede weg is. Hierdoor voelt hij zich goed georiënteerd en zeker dat hij in de door de manager gewenste richting gaat, verbetert zijn gevoel van eigenwaarde en heeft hij zekerheid in wat hij doet.

3. Ondersteuning van de beoefening van fysieke activiteiten

Oefeningen kunnen de dagelijkse routine van ons allemaal aanzienlijk verbeteren, zowel op het werk als in ons persoonlijk leven. Het beoefenen van lichamelijke activiteiten draagt bij tot de gezondheid, de stemming en de productiviteit en kan ook als hobby voor de vrije tijd worden genomen.

In de eerste plaats kunnen bedrijven de praktijk ondersteunen door het belang ervan aan te tonen met informatieve inhoud over het onderwerp, tips over hoe te beginnen en ook enkele ideeën voor activiteiten.

Om het thema verder aan te moedigen, hebben veel instellingen bedrijfsfitness zalen in hun faciliteiten geïnstalleerd. Na een paar maanden training kunt je zeker al de verschillen merken en de vruchten plukken van deze goede gewoonten.

Naast de zorg voor de werknemer, laat het bedrijf met een dergelijke houding zien dat het geeft om de persoon die er het grootste deel van de dag doorbrengt. Deze relatie tussen organisatie en werknemer heeft ook alles in zich om de resultaten nog beter te maken.

4. Erkenning

Mensen worden graag en gemotiveerd wanneer zij lof ontvangen. In de praktijk zien we echter het tegenovergestelde, namelijk dat beroepsbeoefenaren in het openbaar worden bekritiseerd om hun falen en zelden worden geprezen voor het goede werk dat zij hebben verricht.

Hier is een tip: prijs altijd in het openbaar wanneer een werknemer goed werk levert. Erkennen, feliciteren. Als je kritiek moet geven, doe het dan privé, nooit in het openbaar.

5. Werkomstandigheden

Zorgen voor een fysieke omgeving met geschikt meubilair, thermisch comfort, akoestiek en verlichting. Dit zijn factoren die niet tot motivatie leiden, maar in veel gevallen bronnen van ernstige ontevredenheid zijn, waardoor de kwaliteit van het bestaan en de productiviteit van het bedrijf afnemen.

6. Werktijden

Strikt de hand houden aan de ingangs-, eet- en vertrektijden. Mensen hebben de neiging ongeorganiseerd te zijn en daarom werken zij in de tijd dat zij zouden moeten rusten en eten. Eis meer planning en organisatie van mensen om het werk gedaan te krijgen. Hierdoor zullen zij met meer levenskwaliteit werken en meer gedaan krijgen, beter en sneller.

7. Diversiteit aanmoedigen

Inclusieve omgevingen, waarin diversiteit de boventoon voert, zijn vaak vruchtbaar bij het uitwisselen van ervaringen. Mensen met verschillende achtergronden hebben het vermogen om samen te komen en innovatieve oplossingen te creëren voor bepaalde problemen of situaties.

Bovendien draagt diversiteit in het bedrijf rechtstreeks bij tot een gezonde werkomgeving in vergelijking met andere bedrijfsstructuren.

Profiteer er ook van om je meer te verdiepen in de zakelijke routine, door een veel voorkomend probleem in de meeste moderne bedrijven op te sporen, te behandelen en op te lossen: uitstelgedrag!

You may also like...